top of page
DEPO / ANTREPO SİGORTASI

Depocu Sorumluluk 

Bu sigorta ile Sigortalının, poliçede adresi belirtilen kapalı alana sahip depo veya depolarının sınırları içerisinde gerçekleştireceği sadece depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları poliçede belirtilen limit, şart ve muafiyetlerle teminat altına alınmaktadır.
 

Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

Başlıca teminatlar:

Yer değiştirme,
İstifleme,
Yükleme,
Boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları poliçede belirtilen limit, şart ve muafiyetlerle teminat altına alınmaktadır.

bottom of page