top of page
FFL SİGORTASI

Freight Forwarder's Liability (FFL) ;

Uluslararası taşımacılık (Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu) ve depolama hizmeti de veren taşıyıcı veya nakliye aracılığı yapan firmaların nakliye, taşıma, depolama işleri veya taşımacılığa ait diğer işleri ile ilgili, taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını ve bunun yanı sıra malların taşınması veya depolanmasını poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan poliçedir.

bottom of page