top of page
DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta türüdür.

bottom of page