top of page
FERDİ KAZA SİGORTASI

Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini 1 yıl süreyle güvence altına alan bir sigorta türüdür.
Ferdi Kaza Sigortası; Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Sakatlık, Tedavi Masrafları, Gündelik Tazminat Talepleri gibi riskleri teminat altına alır.

bottom of page