top of page
NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

bottom of page